نماینده مردم اصفهان

مسئولان رایگان برای مردم کار کنند

نماینده مردم اصفهان با بیان اینکه تبعیض و اشرافی‌گری مهم ترین چالش سیاسی کشور است، گفت: مسئولین باید به صورت رایگان برای مردم کار کنند؛ نه اینکه به فکر مال اندوزی خود باشند.

آخرین اخبار