معاون سازمان بهزیستی:

هنرجوی هنرهای نمایشی یاد می‌گیرد به جای منزوی شدن، حق انسانی خود را مطالبه کند

معاون امور توان‌بخشی سازمان بهزیستی گفت: کسی که وارد هنرهای نمایشی می‌شود کار تیمی را می‌آموزد و یاد می‌گیرد که در اجتماع به جای منزوی شدن حق انسانی خود را مطالبه کند و استعدادهایش را شکوفا کند.

آخرین اخبار