در عصر تکنولوژی؛

فناوری های جدید چه بلایی بر سر انسان‌های مدرن می‌آورد؟

فناوری‌های نوین علاوه بر اینکه امور روزمره را تسهیل می‌کنند امابه تدریج می‌توانند آثار مخربی هم بر سلامت افراد بگذارند.

آخرین اخبار