یک متخصص طب سنتی عنوان کرد؛

راهکارهای طب سنتی برای آب کردن چربی های شکم و پهلو

یک متخصص طب سنتی گفت: این طب برای پیشگیری از چاقی های موضعی و رفع آنها راهکارهای مفیدی دارد.

آخرین اخبار