چاقو‌کشی در اردوی تیم ملی وزنه برداری

در روزهایی که حسین توکلی شاگردان خود را برای حضور قدرتمندانه در مسابقات آسیایی تایلند آمده می‌کند درگیری میان دو نفر از وزنه‌برداران نوجوان و بزرگسال به وجود می‌آید که یکی از این وزنه برداران به شدت از ناحیه دست مجروح می‌شود.

آخرین اخبار