گزارش

غفلت از اقتصاد مقاومتی؛ شعار زدگی با چاشنی وقت کشی در دوران پسابرجام

تیم اقتصادی دولت یازدهم که در مدیریت بالادست هر کدام دارای اسم و رسمی بودند اما برای اقتصاد بیمار این کشور اسم و رسم ها آب و نان نمی شود و در مدیریت میانی افراد ناشی و نابلدی که سُرنا را از سر گشاد آن نواختند!

به دنبال برگزاری جشنواره‌ طبخ غذاهای شاهانه در اصفهان

ترویج طبع تجمل‌گرایی فرنگی با چاشنی ذائقه ایرانی!

چندی پیش از سوی برخی از اتحادیه‌ها جشنواره غذایی در اصفهان برگزار شد که روحیه حاکم آن علاوه بر فضای مبتذل فرهنگی آن جشنواره، اسراف، تجمل و اشرافی‌گری موج می‌زد.

ریزگردهای اصفهان با چاشنی اورانیوم!

ریزگردهای ناشی از کانون سجزی خسارت های زیادی را به تاسیسات حساس، تجهیزات فرودگاهی، ریل، ساختمان ها و جاده های استان وارد کرده است.

آخرین اخبار