برداشت دیرهنگام گندم در مناطق سردسیری مطالبات کشاورزان را به تعویق انداخت

مدیرکل اداره غله استان اصفهان گفت: برداشت دیرهنگام گندم در مناطق سردسیری از جمله چادگان سبب به تعویق افتادن مطالبات گندم کاران شده است.

آخرین اخبار