ادای احترام توریست آلمانی به ساحت مقدس امام حسین علیه السلام

توریست آلمانی با حضور در مراسم اجتماع حسینی شرق اصفهان در ورزنه، چادر سفید به سر کرد.

آخرین اخبار