معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی کشور

هشدار برای شب مانی در چادر مسافرتی/ چه کنیم وسایمان را دزد نبرد

معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی کشور در رابطه با شب مانی مسافران در چادر های مسافربری هشدار داد.

آخرین اخبار