رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان اصفهان گفت:

مجوز واحدهای تولیدی غیرفعال دراصفهان باطل می شود

رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان اصفهان گفت: مجوز واحدهای صنعتی و تولیدی غیر فعال و راکد مستقر در نواحی و شهرک های صنعتی پس از بازدید و بررسی و با توجه به دستورالعمل ها و قوانین ابطال می شود.

زرگرپور:

طی ۲ سال گذشته تنها ۱۰ درصد از اعتبارات پژوهشی استان تخصیص یافته است

استاندار اصفهان با بیان اینکه در ۲ سال گذشته تنها ۱۰ درصد از اعتبارات پژوهشی استان اصفهان تخصیص یافته است، گفت: این در حالی که در این استان باید منابع بیشتری برای پژوهش خرج شود.

آخرین اخبار

تبلیغات