فرماندهان برتر دانش و پژوهش سپاه معرفی شدند + اسامی

فرماندهان و رده های برتر سپاه در حوزه دانش و پژوهش تقدیر شدند.

آخرین اخبار

تبلیغات