گپی دوستانه با پژوهشگر حسن آبادی؛

کتابم را پس از تاکید رهبری بر دشمن شناسی به چاپ رساندم

جواد جمشیدی حسن آبادی گفت: تحقیق و پژوهش باید از دوران متوسطه اول و دوم در برنامه کاری مربیان قرار گیرد و مسئولان به این موضوع اهمیت بیشتری دهند.

آخرین اخبار

تبلیغات