پژوهشگر اصفهانی:

عصاره چای سبز برای جلوگیری از خونریزی دندان کشیده شده مفید است

محقق و پژوهشگر اصفهانی گفت: در یک طرح تحقیقاتی در اصفهان مشخص شد که عصاره چای سبز در قطع سریع‌تر خونریزی حفره ایجاد شده پس از کشیدن دندان تاثیر دارد.

آخرین اخبار

تبلیغات