رسانه فقط در شأن ولایت است و باید در دست ولی باشد

مجری سابق برنامه دیروز امروز فردا گفت: رسانه فقط در شأن ولایت است چرا که ولایت جهت‌دهی به افکار عمومی در جامعه و یا دنیا را برعهده دارد.

آخرین اخبار

تبلیغات