محقق و پژوهشگر دانشکده داروسازی اصفهان:

داروی پیشگیری از سرطان در اصفهان تولید شد

محقق و پژوهشگر دانشکده داروسازی اصفهان گفت: شربت اودوراتا به عنوان داروی پیشگیری از سرطان و با خاصیت ضد سرطانی در اصفهان به مرحله تولید رسید.

آخرین اخبار

تبلیغات