سود60 درصد روغن مصرفی کشور در جیب آل سعود؛

وقتی که عربستان وسط ایران پولشویی می کند

پس از حدود۲۰سال، ایرانیها به تازگی متوجه شده اند که سالیانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان سود خالص به جیب خاندان سعود واریز نقدی داشته اند.

آخرین اخبار

تبلیغات