نمودار؛

بدترین عملکرد عمرانی پس از انقلاب در سال ۹۴ رقم خورد

در حالی که کوچکتر بودن نسبت هزینه‌های جاری به عمرانی نمایانگر کارآمدی دولت در جهت استفاده بهینه از منابع است، در سال گذشته هزینه‌های جاری دولت به بالاترین حد خود نسبت به هزینه‌های عمرانی آن در دهه اخیر رسید.

آخرین اخبار

تبلیغات