طناب دار از گردن پسر ۱۶ ساله برداشته شد

به همت بانی مؤسسه فرهنگ قرآن و ورزش علی‌ابن ابیطالب(ع) و جمعی از نیکوکاران اصفهانی یک جوان از طناب دار رهایی یافت.

آخرین اخبار

تبلیغات