پست حاشیه ساز صفحه khamenei.ir در اینستاگرام

تا این زمان حدود ۱۵ هزار نفر پست مذکور را پسندیده و بیش از ۱۰۰۰ نفر نیز در مورد آن نظر داده اند.

آخرین اخبار

تبلیغات