امکان دریافت کد پستی با پیامک فراهم شد

افراد می‌توانند با ورود به سایت www.post.ir و انتخاب گزینه‌ی دریافت کد پستی مشترکین وارد صفحه‌ای از سوی اداره کل جغرافیایی و کد گذاری پستی کشور می‌شوند ….

آخرین اخبار

تبلیغات