پست اینستاگرامی پناهیان از یک خواب خرگوشی

هیچ‌وقت نباید جامعه را در #خواب_خرگوشی فرو برد و طوری رفتار کرد که اینها دشمن ندارند امروز چه کسی است که رذالت‌های دشمنان را نبیند؟

آخرین اخبار

تبلیغات