خواص این میوه همیشه خندان

عوارض منفی مصرف زیاد پسته

پسته، گونه‌های بسیار متنوعی دارد؛ و بهترین نوع آن پسته کرمان از کشور ایران است که همین نژاد را در کالیفرنیا کشت می‌دهند.

آخرین اخبار

تبلیغات