خودزنی و خود تحریمی در دوران پسا برجام؛

وقتی نگرانی جای آرامش پسابرجام را می گیرد

توافق FATF که به صورت محرمانه و غیر شفاف در بانک مرکزی لحاظ شده است را می توان غیر معمول و خودزنی متعارف دانست که بانک مرکزی می تواند با شفافیت سازی آن نگرانی های این زمینه را مرتفع سازد.

سالک در صحن علنی مجلس:

گرفتار مدیریت نیابتی رکود در پسا برجام هستیم/ اقتصاد و صنعت کشورمان تعطیل شده است

نماینده مردم اصفهان در مجلس تحریم کشورمان از سوی جیبوتی و ایستادگی عربستان مقابل ایران را نتیجه دیپلماسی خنده خواند و گفت: اکنون در پسابرجام گرفتار مدیریت نیابتی رکود هستیم.

گزارش

سرعت غیر مجاز “دلار” در جاده پسا برجام /تامین کسری بودجه دولت با افزایش قیمت ارز

در حال حاضر ارز کشور با دو نرخ داد و ستد می شود که ارز مبادله ای با نرخ 2900 تومان و ارز آزادی که تا چند روز پیش با نرخ 3400 تومان بود که تا نرخ 3500 تومان نیز رسیده است.

آخرین اخبار

تبلیغات