پسا انتخابات /2

ضرورت تشکیل مجمع نیروهای مومن به انقلاب!

نکته مهم که باید به آن توجه شود نام اینگونه مجمع هاست. شاید برای انتخابات مجلس ۹۴ پسوند«اصولگرایان» برای این مجامع لازم بود ولی با توجه به بیانات چند سال اخیر امام خامنه ای مبنی بر انقلابی بودن و انقلابی عمل کردن ضرورت تغییر نام این مجمع لازم به نظر می رسد.

آخرین اخبار

تبلیغات