بیماری های پساطلاق در مردان!

نکته دیگر که باعث می‌شود مردان در برابر آسیب‌های ناشی از طلاق قرار گیرند، تفاوت نوع شبکه ارتباط اجتماعی و دوستی مردان با زنان است. معمولا مردان با دوستانشان درددل نمی‌کنند و به نوعی می‌توان گفت مسائل فکری در درونشان جمع و به مشکلاتی منجر می‌شود.

آخرین اخبار

تبلیغات