با استفاده از پساب شهری در محصولات کشاورزی

خطر زیر گوش اصفهانی‌ها رجز می‌خواند

با استفاده از پساب شهری در محصولات کشاورزی تغذیه اصفهانی‌ها با مشکل روبرو شده و با ادامه این روند مشکلات افزون‌تر خواهند شد.

آخرین اخبار

تبلیغات