رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان

اجرای «عدالت آب» از نابودی تالاب گاوخونی جلوگیری می‌کند‌

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان گفت: ‌باید «عدالت آب» به اصفهان بازگردد و از نابود‌شدن تالاب گاوخونی جلوگیری شود، صنعت کشاورزی در اصفهان سال‌های گذشته از رونق خوبی برخوردار بوده و اعتباری داشته است.

آخرین اخبار

تبلیغات