عضو شورای سیاست‌گذاری علوم پزشکی اصفهان خبر داد

بررسی علت اصلی بریدگی پلک نوزاد نطنزی/ تیغ جراحی عامل زخم نبوده است!

عضو شورای سیاست‌گذاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: علت دقیق‌تر این مسئله قطعاً توسط بیمارستان و واحد نظارت معاونت درمان دانشگاه در ساختار و چارچوب دانشگاه علوم پزشکی بررسی می‌شود چه رسانه‌ای شود و چه نشود.

آخرین اخبار

تبلیغات