ماه عسل زوج های جوان در اردوهای جهادی؛

پزشک جهادگر، جان مادر را نجات داده و نوزاد سالم به دنیا آمد

زن جوانی که به دلیل سیل نمی توانست به شهر منتقل گردد توسط پزشک جهادگر نجات یافته و پسر نوزادش سالم به دنیا آمد.

آخرین اخبار

تبلیغات