نزاع حدود ۳۱ هزار اصفهانی را راهی پزشکی قانونی کرد

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان گفت: در ۸ ماه سال جاری ۳۰ هزار و ۸۵۰ نفر در سطح استان به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند.

افزایش 2 درصدی متوفیان حوادث ترافیکی در اصفهان

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان از افزایش 2 درصدی متوفیان حوادث ترافیکی در اصفهان در 6 ماهه گذشته نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته خبر داد.

آخرین اخبار

تبلیغات