هیولای جدید خاورمیانه

ویروس کرونا، هیولای جدید خاورمیانه از مبداء عربستان سعودی است، مبتلا می کند و مبتلایان ضعیف تر را به کام مرگ می برد، اما این قاتل بی رحم، این بار القاعده و گروههای افراطی…

آخرین اخبار

تبلیغات