عصر امروز انجام شد؛

بازدید مشاور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از کارآفرینان شرق اصفهانی/ تصاویر

مشاور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت عصر امروز از شرکت تعاونی حریرکاران صبا، کارگاه خیاطی بانوان، کارگاه سفره بافی و اماکن گردشگری و توریستی شهر ورزنه بازدید کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات