وقتی بیت المال در پوسته دین حیف و میل می شود

آقای وزیر! کجای این نهج البلاغه مطلا عدل علی است؟

کجای حرف امیرالمومنین که مبنی بر ساده زیستی و عدالت است را در زندگی مان با آب طلا نوشتیم؟ و در مرام مان و منش و رفتارمان جاری کردیم؟ که اینگونه مس گونه رفتار می کنیم؟

آخرین اخبار

تبلیغات