پرکارترین بازیگران سال 94 چه کسانی بودند؟

16 بازیگر با سه یا چهار فیلم در سال 94 به روی پرده سینما رفتند.

آخرین اخبار

تبلیغات