پرکارترین بازیگر رمضان 94 کیست؟

هدایت هاشمی با بازی در دو فیلم پایتخت 4 و سریال گاهی به پشت سرت نگاه کن عنوان پرکارترین بازیگر رمضان 94 را از آن خود کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات