دبیر پانزدهمین اجلاس بین‌المللی تجلیل از پیرغلامان امام حسین (ع):

پانزدهمین اجلاس بین‌المللی تجلیل از پیرغلامان امام حسین (ع) برگزار می‌شود

دبیر پانزدهمین اجلاس بین‌المللی تجلیل از پیرغلامان امام حسین (ع) گفت: پانزدهمین اجلاس بین المللی تجلیل از پیرغلامان امام حسین (ع) از در اصفهان برگزار می‌شود.

آخرین اخبار

تبلیغات