نماینده مردم اصفهان

مردم انزجار خود را از عملکرد آشوب گران نشان دادند

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت : مردم در محکومیت آشوب طلبی به صحنه آمدند تا اعلام کنند با وجود نارضایتی های موجود اجازه نمی دهند که دشمنان از این گلایه ها سو استفاده کنند.

آخرین اخبار

تبلیغات