انتظاری:

فست فودها و غذاهای پرچرب در شیوع بلوغ زودرس موثر است

استادیار و متخصص تغذیه دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: فست فودها و غذاهای پرچرب از عوامل اصلی و تعیین کننده در شیوع بلوغ زودرس در کودکان و نوجوانان است.

آخرین اخبار

تبلیغات