پدر علم کویرشناسی ایران:

مسئولان هزینه توسعه شهر و صنعت را به کشاورزی اختصاص بدهند

پدر علم کویر شناسی ایران گفت: اگر مسئولان به جای توسعه شهر و صنعت، این هزینه را صرف توسعه کشاورزی می‌کردند امروز با گرم شدن زمین، با بحران خشکسالی و بارندگی‌های سیل آسا مواجه نبودیم.

پدر علم کویرشناسی ایران:

عدم تخصیص آب به کشاورزی سبب وابستگی غذایی به بیگانگان می شود

پدر علم کویرشناسی ایران گفت: عدم تخصیص آب به کشاورزی سبب وابستگی غذایی به بیگانگان و غربی ها در شرایطی می شود که در تحریم هستیم.

آخرین اخبار

تبلیغات