مدیرکل پست استان اصفهان:

ایران خاستگاه پست در جهان/ ۱۸ درصد معابر شهر اصفهان بدون نام هستند

رجالی ۱۸ درصد معابر شهر اصفهان را بدون نام بیان کرد و افزود: ۵۵ درصد اماکن فاقد پلاک آبی شهرداری هستند.

آخرین اخبار

تبلیغات