در بازدید وزیر راه و شهر سازی از پروژه های بزرگ اصفهان مطرح شد؛

موزه بزرگ اصفهان نیاز اصلی اصحاب هنر/ کنارگذر شرق بعد از توقف ۶ ساله روی ریل اجرا قرار گرفت

وزیر راه و شهرسازی از محل احداث موزه بزرگ و مصلای شهر اصفهان بازدید کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات