بررسي پروژه ي مهراداره كل آموزش و پرورش استان درجرقويه عليا

در آستانه بازگشایی مدارس گروه بررسي پروژه ي مهراداره كل آموزش و پرورش استان از منطقه جرقويه عليا بازدید کردند.

آخرین اخبار

تبلیغات