سرانجام 10 پروژه ناتمام دانشگاه اصفهان چه خواهد شد؟

بیداد پروژه های نیمه تمام در دانشگاه اصفهان/ خیرین به داد دانشگاه می رسند

علی رغم گذشت بیش از ۱۰ سال از آغاز عملیات ساختمانی برخی پروژه های عمرانی دانشگاه اصفهان، هنوز تعداد زیادی از این پروژه ها به بهره برداری نرسیده اند.

آخرین اخبار

تبلیغات