شهردار شهر ورزنه

نگاه ما به تکمیل پروژه های مفید شهریست

شهردار شهر ورزنه با اشاره به تکمیل پروژه های عمرانی گفت: اولویت بندی پروژه ها از اهم اقدامات شهرداری در تکمیل پروژه های باقی مانده است.

آخرین اخبار

تبلیغات