یادداشت یک دلسوخته:

اهل شرق اصفهانم، در صدا و سیمای اصفهان جایگاهم کجاست؟

من یک اصفهانیم و تنها گناهم این است که اهل شرق خشکانده شده زاینده رودم.

مشاور اجتماعی استانداری اصفهان:

ایجاد بندر خشک تحولی عظیم در بخش اشتغال است/ نهضت اشتغال را در بخش به وجود آوریم

مشاور اجتماعی استاندار اصفهان در بازید از پروژه های بخش بن رود گفت: اگر مسئولین محترم مساعدت های لازم راجهت توسعه این واحد ها انجام دهند مطمئنا در منطقه یک نهضت اشتغال بوجود خواهد آمد و این برنامه ها نیاز به پشتیبانی های مصمم دولت دارد.

در نشست سه ساعته استاندار اصفهان با نمایندگان اصناف کشاورزی استان مطرح شد؛

پروژه های شرق اصفهان را در اولویت قرار دهید

استاندار اصفهان با اعلام اینکه مصوبه ملی شورای عالی سریعا به آب تبدیل نخواهد شد اما می توان به استناد آن حرکت کرد گفت: وزارت نیرو موظف است ظرف سه ماه آینده حقابه ها، سهم آب شرب، صنعت، کشاورزی و تالاب گاوخونی را مشخص کند.

آخرین اخبار

تبلیغات