مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان

شرق اصفهان با جذب سرمایه های سرگردان رونق پیدا می کند

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: منطقه شرق استان اصفهان از ظرفتیت های خاصی برخوردار است و می توان با جذب سرمایه های سرگردان در این منطقه رونق ایجاد کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات