اجرای پروژه های گلاب2 و بهشت آباد مشکل کم آبی اصفهان را حل نمی کند

عضو کمیته صیانت از آب چهارمحال وبختیاری اجرای پروژه های انتقال آب گلاب 2 و بهشت آباد با هدف تامین آب فلات مرکزی ازسرشاخه های کارون و زاینده رود را برای حل مشکل کم آبی استان اصفهان بی نتیجه دانست.

آخرین اخبار

تبلیغات