سردار نقدی پیگیر ساخت یک سریال تاریخی شد

سردار نقدی درباره روند پیشروی در پروژه موسی (ع) بیان کرد که جمال شورجه کارگردان این سریال درخواست کرده است که جلسه ای را با وی داشته باشد.

آخرین اخبار

تبلیغات