مدیر عامل شرکت نمایشگاه‌های استان اصفهان:

افتتاح فاز نخست پروژه نمایشگاه بین‌المللی اصفهان نیازمند 63 میلیارد تومان اعتبار است

مدیر عامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان گفت: برای افتتاح فاز نخست پروژه نمایشگاه بزرگ بین‌المللی اصفهان نیازمند 100 میلیارد تومان اعتبار بوده‌ایم که تاکنون 37 میلیارد تومان آن محقق شده و 40 درصد پروژه به جلو رفته است.

آخرین اخبار

تبلیغات