باید و نبایدهای احیای یک میدان تاریخی

احیاء عتیق، فرصت فرهنگی است یا اقتصادی؟

احیاء میدان عتیق، یا همان میدان امام علی حرف و حدیث های زیادی داشت. عده ای بر این باور بودند که شهرداری اصفهان سعی دارد آثار تاریخی برای سال های بعد بسازد، در حالیکه آثار تاریخی کنونی را به قهقرا کشانیده است…

آخرین اخبار

تبلیغات